Màu Hồng HQ

358

Màu Hồng HQ

Thông số cơ bản:

  • Tên màu: Màu Hồng HQ
  • Mã màu: HQ/394/CP
  • Độ dày: 80 – 100μm
  • Độ bóng: 80% – 95%
  • Nhiệt độ sấy: 200°C
  • Thời gian sấy: 10 Phút
CHIA SẺ
Bài viết trướcSơn màu gỗ
Bài kếCát cháy nhám