Sơn bột tĩnh điện HQ

646

Sơn bột tĩnh điện HQ đa dạng về màu sắc, chất lượng ổn định, độ bám cao, tiết kiệm sơn.

Nhiệt độ sấy cơ bản từ 180 độ C đến 200 độ C

Có các màu sơn ngoài trời và trong nhà