Sơn màu gỗ

867

Màu gỗ HQ

Thông số cơ bản:

  • Tên màu: Màu Gỗ
  • Mã màu: HQ/015/C
  • Độ dày: 80 – 100μm
  • Độ bóng: 80% – 90 %
  • Nhiệt độ sấy: 200°C
  • Thời gian sấy: 7 Phút
CHIA SẺ
Bài viết trướcSần đồng vàng
Bài kếMàu Hồng HQ