Sơn màu gỗ

0
681

Thông số cơ bản:

  • Tên màu: Màu Gỗ
  • Mã màu: HQ/015/C
  • Độ dày: 80 – 100μm
  • Độ bóng: 80% – 90 %
  • Nhiệt độ sấy: 200°C
  • Thời gian sấy: 7 Phút

LEAVE A REPLY